Seçim sonrası Yeni milletvekilleri ne zaman Meclis’te?

Bu Haberi Hemen Paylaşın

Tarihi önem taşıyan 2023 seçimleri için gözler artık YSK tarafından gelecek kesin seçim sonuçlarında. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalması değerlendirilirken Meclis’e girecek milletvekilleri büyük oranda belli oldu. Yeni vekiller, kesin sonuçların açıklanmasını takip eden 3. gün TBMM Genel Kurulu’nda saat 14.00’te çağrısız olarak toplanacak.

MECLİS’TEKİ VEKİL DAĞILIMI

Resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti 266, MHP 50, Yeniden Refah Partisi 5, CHP 169, İYİ Parti 44, Yeşil Sol Parti 62, TİP 4 milletvekili çıkarıyor.

ANT İÇMEYENLER MİLLETVEKİLİ HAKLARINDAN YARARLANAMAYACAK

TBMM İçtüzüğünün “İlk toplantı, andiçme ve göreve başlama” başlıklı üçüncü maddesine göre, ilk birleşimde, öncelikle milletvekillerinin ant içme töreni yapılacak.

Ant içme, her milletvekilinin Anayasadaki metni kürsüden yüksek sesle aynen okumasıyla gerçekleştirilecek. Milletvekilleri; seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre ant içecek.

Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında ant içebilecek.

Milletvekilleri ant içerek göreve başlayacak. Ant içmekten imtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak.

BAŞKANLIK DİVANI

Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak Başkan seçilinceye kadar, en yaşlı milletvekili, Geçici Başkanlık görevini yapacak. İkinci derecede en yaşlı üye, Başkanvekilliği görevini yerine getirecek.

En genç 6 milletvekili de geçici olarak katip üyelik yapacak.

BAŞKAN SEÇİMİ VE SÜRESİ

İçtüzüğün 10. maddesine göre, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim yapılıyor. İlk seçilenin görev süresi 2, ikinci devre için seçilenin görev süresi 3 yıl oluyor.

İçtüzüğe göre siyasi parti grupları Başkanlık için aday gösteremiyor.

TBMM Başkan adayları, Meclis üyeleri içinden, milletvekili genel seçimlerinden sonra Meclisin toplandığı günden itibaren beş gün içinde Başkanlık Divanına bildirilecek.

TBMM, seçimin yapılacağı gün kendiliğinden toplanacak. Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada ise üye tamsayısının salt çoğunluğu aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilmiş olacak.

Başkan seçimi aday gösterme süresinin bitiminden itibaren 5 gün içinde tamamlanacak.

PARTİ GRUPLARININ BAŞKANLIK DİVANI’NDA TEMSİLİ

TBMM Başkanı, siyasi parti gruplarının parti grupları toplam sayısı içindeki yüzde oranlarını ve bu oranlara göre her siyasi parti grubuna düşen Başkanlık Divanındaki görev yeri sayısını tespit edecek ve Danışma Kuruluna bildirecek.

Başkanlık Divanı’ndaki görev yerleri, başkanvekillikleri için oranı en yüksek olandan başlayarak sırayla dağıtılacak.

Katip üyeliklerle idare amirlikleri için görev yerleri dağıtımı, Danışma Kurulunun görüşü alındıktan sonra Genel Kurulca kararlaştırılacak.

Siyasi parti grupları kendilerine düşen yerler için adaylarını gösterecek.

Bu adayları gösteren listenin Genel Kurulca işaret oyuyla oylanması suretiyle seçim tamamlanmış olacak.

jojobetmatbet